เกาหลีเกาใจ อยากไปทำงานต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

Share on Facebook
Share on Twitter

หากเอ่ยถึงประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ หลายคนคงนึกถึงซีรีส์สนุกๆ วิวสวยๆ อาหารอร่อยๆ แต่อีกหลายคนคงนึกถึงการไปทำงานที่ได้ค่าแรงคุ้มค่าเหนื่อยแบบสุดๆ จึงทำให้แรงงานจำนวนมากหาลู่ทางเพื่อไปทำงานที่เกาหลีใต้กัน ซึ่งการไปทำงานแบบถูกกฎหมายนั้นเป็นเรื่องง่ายมาก ทั้งยังได้รับความสะดวกสบายมากกว่าและที่สำคัญที่สุดคือได้รับการคุ้มครองจากกรมการจัดหางาน ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนนายจ้างเอาเปรียบอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดก็ยังได้ค่าตอบแทนงามๆ เช่นกัน หากใครสนใจก็มีรายละเอียดให้ปฏิตามกันง่ายๆ มาเตรียมตัวไปพร้อมกันได้เลย

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

หากแรงงานคนไทยคนไหนอยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

 • เพศชาย–หญิง อายุ 18-39 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สายตาไม่บอดสี
 • ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่โรคดังต่อไปนี้ โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคซิฟิลิส วัณโรค โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคไส้เลื่อน โรคนิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
 • ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

2.เรียนภาษาเกาหลีและสอบให้ผ่านเกณฑ์

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็เริ่มขั้นตอนเข้าใกล้ประเทศเกาหลีใต้มากขึ้นได้เลย เริ่มจากลงเรียนคอร์สภาษาเกาหลี จากนั้นก็สอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันต้องสอบข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีสำหรับคนที่จะไปทำงานในเกาหลีโดยเฉพาะหรือ EPS-TOPIK แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอ่าน–การฟัง และ การพูด–สอบทักษะอาชีพหรือสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือทำงาน ซึ่งแรงงานไทยจำเป็นต้องสอบการอ่านและฟังให้ผ่านเกณฑ์ก่อนถึงมีสิทธิ์สอบการพูดและทักษะอาชีพ โดยจะต้องสอบผ่านทุกด้านให้ได้คะแนนขั้นต่ำที่ 80 คะแนนขึ้นไป ซึ่งแต่ละสายอาชีพก็จะมีเกณฑ์กำหนดคะแนนที่ต้องการต่างกันไป

3.ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการขึ้นทะเบียนยื่นคำร้องสมัครไปทำงานที่ประเทศเกาหลีกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานตามวันเวลาที่กระทรวงฯ กำหนดไว้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารคำร้องสมัครงาน
 • ผลการสอบผ่านการคัดเลือก
 • ผลตรวจสุขภาพ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน 
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร

เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะต้องรอไปเรื่อยๆ จนกว่านายจ้างจะได้รับการติดต่อกลับว่าได้รับการจ้างงาน ซึ่งก็อาจกินเวลายาวนานถึง 3 – 6 เดือน เลยก็ได้ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะว่าได้รับการคัดเลือกแล้วหรือยังจากเว็บไซต์ www.eps.go.kr 

4.เซ็นสัญญากับนายจ้าง

เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องไปเซ็นสัญญา ที่กรมการจัดหางาน ตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยรายละเอียดในสัญญามีดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาของสัญญาจ้าง
 • ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
 • เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
 • เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
 • เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ
  • ระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 เดือน คนงานอาจได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่หักออกไป 10 % ภายในช่วงที่ฝึกงาน
  • สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่คนงานต่างชาติเดินทางเข้าไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

5.เรียนภาษาเกาหลีคอร์สเตรียมบิน

หลังจากผ่านการเซ็นสัญญาแล้ว แรงงานไทยจำเป็นต้องไปเรียนคอร์สภาษาเกาหลีก่อนเดินทางเป็นเวลา 45 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนบินไปทำงานจริง หรือที่เรียกกันว่า “คอร์สก่อนบิน” โดยเนื้อหาที่เรียนประกอบไปด้วย 

 • ภาษาเกาหลี
 • วัฒนธรรมเกาหลี
 • ความเข้าใจในระบบอนุญาติการจ้างงาน (EPS)
 • อบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานเบื้องต้น
 • อบรมเชิงลึกตามประเภทงาน

6.เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานกับนายจ้างที่เลือกเราไว้

ก่อนการเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อทำงานอย่างถูกกฎหมาย แรงงานไทยจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอเลขวีซ่าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • ลงทะเบียนขอใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย CID ขอหมายเลขวีซ่า (CCVI) และ VISA โดยหมายเลขวีซ่า (CCVI) จะได้จากนายจ้าง
 • แรงงานต้องนำหมายเลขวีซ่า CCVI ไปขอ VISA ที่สถานทูตเกาหลี 
 • เตรียมตัวเดินทางเข้าเกาหลี ในวันเวลาที่กำหนดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลีตามการจองตั๋วเครื่องบิน 7.พร้อมบินแล้วต้องมีเงินติดตัวด้วย

เมื่อพร้อมเดินทางแล้วแรงงานจำเป็นต้องเตรียมเงินสดราวๆ 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าครองชีพเบื้องต้นเมื่อเดินทางไปถึงเกาหลี ซึ่งหากแรงงานคนในอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา (โคราช)  หรือจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยภูมิหรือบุรีรัมย์ สามารถไปแลกเงินต่างประเทศ หรือแลกเงินวอนเกาหลีได้ที่ร้านแลกเงินต่างประเทศ 12 Victory สาขาเซ็นทรัลพลาซาโคราช เรารับประกันเรตแลกเงินต่างประเทศ ที่ดีที่สุด รอให้บริการคุณอยู่ที่ชั้น 3 ติดกับธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก 

https://www.koreajob.in.th/ไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎห/ 

https://www.goorukorea.com/ทำงานเกาหลี/ 

แม่บ้านสายประหยัด หาตั๋วเครื่องบินยังไงให้ได้ราคาถูก

1.ติดตามเพจโปรโมชั่น แม่บ้านคนไหนเป็นสายโซเชียล เชื่อว่าการหาโปรตั๋วเครื่องบินราคาดีๆ จากเพจรวมโปรไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไร เพราะปัจจุบันก็มีแฟนเพจรวมโปรโมชั่นสายการบินเยอะแยะอัพเดตข้อมูลกัน

อ่านเพิ่มเติม»
แลกเงินเกาหลี

เกาหลีเกาใจ อยากไปทำงานต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

หากเอ่ยถึงประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ หลายคนคงนึกถึงซีรีส์สนุกๆ วิวสวยๆ อาหารอร่อยๆ แต่อีกหลายคนคงนึกถึงการไปทำงานที่ได้ค่าแรงคุ้มค่าเหนื่อยแบบสุดๆ

อ่านเพิ่มเติม»
แลกเงิน,ไต้หวัน

เรื่องต้องรู้ ก่อนบินเดี่ยวหาเงินที่ไต้หวัน

หากคุณกำลังมีความคิดอยากไปใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมายที่สาธารณรัฐจีนหรือ “ประเทศไต้หวัน”  นอกจากการเตรียมตัวด้านเอกสารที่ถูกต้อง เตรียมร่างกายแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมทำความรู้จักกับไต้หวันให้มากขึ้นเพื่อให้การไปทำงานที่ไต้หวันของคุณราบรื่นตลอดรอดฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม»

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter

Leave a comment