เกี่ยวกับร้าน

แลกเงินโคราช,หน้าร้านแรกเงิน,ทเวลวิคตอรี่,เซนทรัลนครราชสีมา

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ก่อตั้งเป็นบริษัทให้บริการแลกเปลี่นเงินตราต่างประเทศครั้งแรกด้วยชื่อ บริษัท อัญชลี จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ โดยมีสาขาแรกอยู่บนถนนประดิพัทธ์ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอส.ซี.เซอร์วิส อี จำกัด ในปี พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด

 

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ได้ขยายสาขาบริการแลกเปลี่ยนเงินไปตามแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองรอง เช่น ร้านทเวลฟ์ วิคทอรี่ (12 Victory) สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (โคราช) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ตอบสนองความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องที่ยว พร้อมรองรับการก้าวเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในอนาคต

 

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้แนวคิด ซื่อตรงในราคายุติธรรมและเชื่อถือได้ พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนเงินแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทั้งยังมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย